Kopgroep Alyda

Het levensverhaal van Alyda is een inspiratiebron voor anderen. Stichting Kopgroep Alyda zet zich in om zoveel mogelijk mensen te motiveren te gaan sporten. Want sporten, dat kan iedereen! 

Kopgroep-rug-bewerkt-2-32ljrae1bkg7zyi1yff8ju.jpg
 
 

Als voorbeeld voor veel kinderen met een beperking zet Alyda zich in om medekoplopers in de sport te krijgen. Zo is ze onder meer ambassadeur voor Sport Fryslân en boegbeeld van een bijzonder initiatief in Friesland: de Fryske Parasporthelden.

Het valt voor jonge sporters met een beperking niet altijd mee om faciliteiten te organiseren, begeleiding te krijgen bij het beoefenen van de sport en dus hun doel te bereiken: de kopgroep halen. Dat het wel degelijk kan heeft Alyda laten zien.

Kinderen en jongeren die willen sporten maar obstakels op hun weg zien, kunnen aankloppen bij Alyda en Sport Fryslân.
Door te denken in wat allemaal wél kan in plaats van wat niet kan is het mogelijk de kopgroep te halen, in welke sport dan ook.

Niet alleen de ambitieuze sporter verdient ondersteuning.
Ook die kinderen die recreatief willen sporten hebben baat bij Kopgroep Alyda.
Eigenlijk is het zelfs nog breder en geldt het voor iedereen die bij het bereiken van zijn of haar doelen beperkingen tegenkomt.
En zijn we dat niet allemaal?

Alyda wil haar verhaal graag vertellen op scholen, bij sportverenigingen, maar ook bij bedrijven en bij serviceclubs.
Een verhaal dat gaat over doorzettingsvermogen, tegenslag en bovenal: het denken in mogelijkheden.
Fan bûgjen frjemd!

Wilt u Alyda ondersteunen in haar ambities op sportief en/of maatschappelijk vlak? 
Wordt dan donateur van Kopgroep Alyda!

U kunt via het contactformulier contact met ons opnemen. U krijgt dan z.s.m. een reactie.